Provozní řád

 1. Každý zodpovídá za svou bezpečnost a rodiče (vedoucí skupiny) za bezpečnost osob mladších 18 let, za případný nepořádek či škody. Rozbité a poškozené věci či zařízení bez prodlení ohlaste správci budovy. ZÁVADY HLASTE IHNED.
 2. V celém domě je přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm. Plynové bomby při odchodu zavírejte.
 3. Platí zákaz konzumace alkoholu osobám do 18 let a dospělým nad rozumnou míru.
 4. Dodržujte noční klid od 22,00 do 7,00 hodin v budově i mimo ni. Buďte maximálně ohleduplní a neobtěžujte okolní obyvatele nadměrným hlukem. 
 5. Šetřete vodou a elektrickou energií. Po domluvě se správcem vypněte topení a ledničky (nechte je otevřené) a zavřete přívod plynu k plynovým sporákům.
 6. Do kaple vstupujte pouze s vědomím, že se chcete spojit s Pánem v osobní či společné modlitbě – On je zde osobně přítomen v Eucharistii.
 7. Platí zákaz přemisťování nábytku a konzumace jídla na pokojích! 
 8. Zamykejte dům (všechny vchody!) při každém odchodu a v noci.
 9. Platí zákaz používání zábavné pyrotechniky, vyjma 31.12 – 1.1. v době od 23.00 – 1.00 hod.
 10.  Po skončení pobytu předejte správci uklizené pokoje, kuchyň i společné prostory s vysátými koberci, umytými podlahami a sociálkami. Odpad třiďte a ukládejte jej do příslušných nádob, používejte odpadní sáčky do košů.
 11. Klíče od pokojů a společné klíče při odchodu odevzdejte správci budovy.
 12. S dotazy se obracejte na správce a dbejte bezpodmínečně jeho pokynů.
 13. Nedodržení těchto výše uvedených zásad může být příčinou ukončení pobytu jednotlivce nebo celé skupiny.

Tento dům je církevním objektem a není veřejným rekreačním zařízením. Proto zde platí poněkud jiná pravidla. Mimo požadavku slušného a ohleduplného chování zde nelze společně ubytovat nesezdané páry. Prosím, respektujte tyto křesťanské zásady, jinak komplikujete situaci ostatním a váš pobyt zde není možný. Co se vám nelíbí, sdělte nám, co se vám líbí, sdělte ostatním. Děkujeme za dodržování těchto zásad, případnou manuelní pomoc a zvláště za vaše modlitby.

Žehná vám a hezké dny přeje

P. Mgr. Milan Palkovič
administrátor excurendo
předseda Spolku pro děti a mládež-SOL