Dotace OPŽP

V červenci až listopadu roku 2013 bylo díky dotaci z Operačního programu Životní prostředí provedeno zateplení pláště fary, výměna oken a dveří v celkovém objemu 1 513 566,- Kč.

  • Způsobilé výdaje činily 815 207,- Kč.
  • Dotace ERDF/FS byla poskytnuta ve výši 623 633,-
  • Dotace SFŽP/SR činila 110 053,- Kč.
  • Nezpůsobilé výdaje byly 698 359,- Kč.

Děkujeme všem, kteří se na opravách jakkoliv podíleli. Pokud je to ve vašich možnostech, tak nám, prosíme, přispějte na účet číslo: 194119850/0300. Děkujeme.