Provozní řád

 1. Každý zodpovídá za svou bezpečnost a rodiče (vedoucí skupiny) za bezpečnost osob mladších 18 let, za případný nepořádek či škody. Rozbité a poškozené věci či zařízení ohlaste správci budovy.
 2. V celém domě je přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm.
 3. Platí zákaz konzumace alkoholu osobám do 18 let a nad rozumnou míru.
 4. Dodržujte noční klid od 22,00 do 7,00 hodin. Buďte maximálně ohleduplní a neobtěžujte okolní obyvatele nadměrným hlukem, zvláště v nočních hodinách.
 5. Šetřete vodou a elektrickou energií.
 6. Do kaple vstupujte pouze s vědomím, že se chcete spojit s Pánem v osobní či společné modlitbě – On je zde osobně přítomen v Eucharistii.
 7. Zamykejte dům (všechny vchody!) při každém odchodu a v noci.
 8. Po skončení pobytu předejte správci uklizený dům. Odpadky třiďte, používejte sáčky do košů. Na odpady slouží kontejner před vchodem.
 9. Plynové bomby před odchodem uzavřete.
 10. Zákaz přemisťování nábytku a konzumace jídla na pokojích.
 11. S dotazy se obracejte na správce a dbejte bezpodmínečně jeho pokynů.
 12. Nedodržení těchto výše uvedených zásad může být příčinou ukončení pobytu jednotlivce nebo celé skupiny.

Tento dům je církevním objektem a není veřejným rekreačním zařízením. Platí zde základní lidské a křesťanské zásady. K těm patří kromě slušnosti a ohleduplnosti i to, že zde nelze společně ubytovat nesezdané páry. Prosím, respektujte tyto požadavky, jinak komplikujete situaci ostatním a váš pobyt zde není možný. Co se vám nelíbí, sdělte nám, co se vám líbí, sdělte ostatním. Děkujeme za dodržování těchto zásad, případnou manuelní pomoc a zvláště za vaše modlitby.

Žehná vám a hezké dny přeje

P. Mgr. Milan Palkovič
předseda Spolku pro děti a mládež-SOL
administrátor excurendo